eBerza
Kupujem O eBerzi Pravila Sugestije Vesti Registracija / Prijava

Kategorije

Zaštita podataka o ličnosti

  • Usluge izrade nacrta akata uz stručnu i savetodavnu pomoć advokatske kancelarije.
  • Početna cena : 120,000.00/RSD
  • Raspoloživa količina/Početna količina: 30 / 30 komada
  • Postignuta cena 120,000.00/ RSD
  • Ponuda ističe 30.09.2021 15:00
  • U unutrašnjem transportu, trošak isporuke JE uključen u cenu

Količinski popust

od: do: Jedinična cena/RSD
1 5 120,000.00
6 21 105,000.00
22 30 95,000.00
Kupovinu ili prodaju mogu obaviti samo registrovani korisnici koji su uneli sve obavezne podatke

Zaštita podataka o ličnosti

Kategorije ponude Usluge
Količinski popust Od 1 do 5 kom cena je: 120,000.00
Od 6 do 21 kom cena je: 105,000.00
Od 22 do 30 kom cena je: 95,000.00
Ponuda dostupna u prodajnom delu? DA
Postoje validne ponude NE
Dozvoljene izmene nakon prispeća prve ponude NE
Period važenja (*) od: 14-09-2021 09:52 do: 30-09-2021 15:00
Početna količina (*)(već je prodano : 0 komada) 30 komada
Raspoloživa količina je: 30 komada
Jedinična cena (*) 120,000 RSD
Opšte informacije o dobru
(predugovorno obaveštenje kupaca)
Sredinom avgusta 2019 godine počela je primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je donet u novembu prošle godine i koji je prema rečima zakonodavca usaglašen sa GDPR-om. Bezbednost i zaštita podataka ne predstavljaju samo pravni, već tehnološki i poslovni problem.
Opis proizvoda/usluge
(tehničke karakteristike dobra)
Usluge izrade nacrta akata uz stručnu i savetodavnu pomoć advokatske kancelarije.
Poreklo robe/Made in Srbija
Prodajna cena (način obračuna) 120000 dinara bez PDV-a. Firma Afeja nije u sistemu PDV-a.
Način, vreme i sredstva plaćanja Avansno 50 % pre početka rada, ostatak po predaji izrađenih nacrta akata.
Obezbeđenje plaćanja Avans od 50% cene i ispostavljena faktura kao verodostojna isprava.
Način izvršenja drugih ugovornih obaveza Planirajte pripremni sastanak kod nas u kancelariji radi analize svih koraka i akata koje moramo uraditi i sačiniti. Pre zakazanog sastanka izvršite induvidualnu pripremu svakog Vašeg učesnika, i najavite se za satnicu sastanka. Sastanak bi trajao uz dobru pripremu Vaših prestavnika minimum oko sat vremena. Sastanku bi trebalo da prisustvuju lica iz IT službe, marketinga i lica koja vode dosijee/podatke o radno angažovanim licima. Pre dolaska na sastanak zamolili bi da detaljno analizirate Vaš postojeći sistem unutar organizacije. Rad na ovom zadatku mora biti konkretan, ne mogu se koristiti razne forme obrazaca koje se nude na tržištu.
Odgovornost zbog nesaobraznosti dobra ugovoru Odgovornost za nesaobraznost snosi rukovalac podacima. Prvi korak u Vašoj pripremi predstavlja proces „otkrivanja“ (sačiniti spisak) postojećih baza ličnih podataka – gde se nalaze unutar infrastrukture, ko je njihov „čuvar“ i ko im može pristupiti. Potom pripremiti odgovore po našim pitanjima. Nakon toga na sastanku bi Vaše odgovore zajedno prošli, razjasnili nedoumice i napravili plan pripreme potrebnih akata – podelili zadatke.
Reklamacije (način izjavljivanja i rešavanja) Reklamacija na izrađena akta nije moguća, jer se akta izrađuju prema podacima i informacijama Vas kao rukovaoca podacima. i Vaših obrađivača. Kada završimo nacrte akata i Vi vaše IKT obaveze - učesnici pripremnog sastanka trebalo bi ponovo da dođu na još jedan sastanak da sagledamo šta smo uradili, eventualno vođeni praksom i dobrim rešenjima nešto doradimo i nakon toga potrebno je o tome podučiti zaposlene uz zapisnik – dokaz da su obučeni.
Postprodajne usluge i garancije Nakon svega navedenog, imate obavezu praćenja obrade ličnih podataka i da na određene vremenske periode vršite internu/e reviziju/e tj. proveru svojih tehničkih i organizacionih mehanizama za zaštitu ličnih podataka kao i obuku novozaposlenih po ovom pitanju (podatke je potrebno zaštititi od gubitka i neovlašćenog pristupa, kao i uspostaviti mehanizme za praćenje i otkrivanje pokušaja njihovog kompromitovanja).
Naziv i adresa davaoca garancije Rukovalac podacima.

Način, vreme i mesto isporuke dobra

Unutrašnja trgovina

Rok isporuke u danima 15 radnih dana od uplate avansa
Način i uslovi transporta i isporuke Na email adresu Rukovaoca podacima ili u štampanom obliku po zahtevu rukovaoca podacima.
Besplatna isporuka kupcu Da
Trošak isporuke uključen u cenu Da
Prodavac samostalno vrši isporuku Da

Međunarodna trgovina (INCOTERMS 2010)

Transportne klauzule

Pravo na odustanak od ugovora

Zadržavam pravo odustanka od ponude prema svim kupcima ako neko od kupaca odustane DA
Zadržavam pravo da ne prihvatim ponudu nekog od kupaca DA
Zadržavam pravo da u bilo kom momentu povučem ponudu na eBerzi DA
Dodatna ograničenja Moguća u slučaju izmene ili dopune Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo i nadležnost u slučaju spora

Nadležnost suda i merodavno pravo u slučaju spora Nadležnost suda u Beogradu i pozitivni propisi Republike Srbije

Ostalo

Da li za ovo dobro postoji zabrana/ograničenje objavljivanja? Nema zabrane
web i društvene mreže:

Afejadoo, Ocena ( 5,00 )

e-mail adresa (*)info@afeja.com
Država (*)Srbija
Poštanski broj (*)11000
Mobilni telefon (*)069/776730
Telefax00381113835150
Broj rešenja registracijeAPR Srbije BD.
PIB (*)102802932
Matični broj firme (*)17464744
Delatnost (*)Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
Poslovni račun 310-207505-50
Adresa Bulevar oslobođenja 51
Kontakt osoba (*)Mia Živadinović
PR tekst"AFEJA" d.o.o. Privredno društvo za poslovne usluge i konsalting

Nema ponuda